Chân dung CEO các ứng dụng gọi xe tại Việt Nam

Đảm nhận ‘ghế nóng’ CEO các ứng dụng gọi xe tại Việt Nam là những người có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ và doanh nghiệp lớn. Nguyễn Hữu Tuất, CEO FastGo Ông

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More