Avatar

Faker

Game thủ | Korea

Giới thiệu

Top 1 mid LOL

Link cá nhân

Lĩnh vực hoạt động

G1, G3, Thể thao, Truyền thông & Quảng cáo
Bạn phải đăng nhập mới được viết bài mới