Gặp gỡ bạn trẻ mệnh danh vua xếp hình

GẶP GỠ “VUA XẾP HÌNH” Nếu bạn đến trường TH dân lập Lê Quý Đôn, Hà Nội Hà Nội, tìm gặp bạn có tên An sẽ có hàng chục bạn tên là An, cả nam lẫn nữ dơ tay, nhưng nếu bạn nói gặp bạn Khánh…