Tháng mười rồi, em đã an yên chưa?

Thanh xuân, em sẽ gặp một vài người, ở một vài thời điểm, dù đúng dù sai, họ thương em, và em cũng vậy... Những ngày tháng mười thật dễ khiến con người ta buồn vô cớ. Em từng nói với một ai…