Từ Khóa

K-ICM

Không có Jack, K-ICM thất bại?

(NLĐO)- Thời ra mắt sản phẩm nào cũng là top 1 trending YouTube Việt Nam đã qua, sản phẩm mới của K-ICM khi không còn Jack cứ lẹt đẹt, không lên nổi top 20. Việc các sản phẩm âm nhạc…