Từ Khóa

Ngọc Sơn

Danh ca Ngọc Sơn đảm nhận vai trò mới

Danh ca Ngọc Sơn vừa chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM. Mới đây, nam danh ca Ngọc Sơn đã chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Thể thao…